ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

Κύριο
ΘΕΣΗ: Οινόφυτα Βοιωτίας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τμ): 41.183,86

 

Κτιριακή εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας 41,184τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τη λογιστική διαχείριση της κεντρικής αποθήκης της εταιρείας. Αποτελείται από χώρους για την αποθήκευση ξηρού φορτίου, ψυκτικούς θαλάμους καθώς επίσης και χώρους γραφείων. Το κτίριο είναι διασπασμένο σε δύο κεντρικούς όγκους, ενός κτιρίου μικτής χρήσης και ενός κτιρίου που αποθηκεύει αμιγώς ψυχρό φορτίο. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι 98.123τ.μ., όπου στους υπόλοιπους χώρους πέραν των κτιρίων είναι κατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου, φυλάκειο εισόδου κλπ.

Σε οικόπεδο 100 στρ. στα όρια της κτηματικής περιφέρειας των Οινοφύτων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το κέντρο διανομής των SUPER MARKET METRO επιφανείας κτιρίων 41.184τ.μ. Το σύνολο της κτιριακής εγκατάστασης χωρίζεται σε δύο βασικούς όγκους (κτίριο Α και κτίριο Β) ενώ στον περιβάλλοντα χώρο αυτών αναπτύσσονται άλλα τέσσερα κτίρια εξυπηρέτησης του κέντρου διανομής. Το μεγαλύτερο κτίριο (Α) επιφάνειας 34,500τ.μ., βασικό κτίριο του συγκροτήματος, στεγάζει αποθηκευτικούς χώρους 26.500τ.μ., χώρους παραλαβών και αποστολών 3.000τ.μ., ψυκτικούς θαλάμους 5.000τ.μ. και γραφεία 2.500τ.μ. σε όροφο. Όπως φαίνεται απ΄ τον επιμερισμό των επιφανειών χρήσεων στο σύνολο του κτιρίου Α κυρίαρχο ρόλο παίζει η αποθήκευση ξηρού και ψυχωμένου φορτίου καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση της διαδικασίας παραλαβής και αποστολής των εμπορευμάτων. Τo κτίριο Β επιφανείας 4.050τ.μ. έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με το κτίριο Α με τη διαφορά ότι στο κτίριο Β υπάρχει υπόγειο. Έτσι και εδώ οι περισσότεροι χώροι είναι αποθηκευτικοί με έμφαση το ψυχρό φορτίο, μιας και οι ψυκτικοί θάλαμοι αποτελούν το πλείστον της συνολικής επιφανείας του κτιρίου. Τα υπόλοιπα κτίρια που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου είναι το κτίριο συνεργείου αυτοκινήτων, η οικία φύλακα, το κτίριο αναμονής οδηγών, το φυλάκιο εισόδου και το βενζινάδικο, ενώ είναι κατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΑΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. ARCHELOR MITTAL S.A. »
Διαβάστηκε 3215 φορές
Ετικέτες