ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Ε.Π.Ε.

ΕΡΓΟ: Μονάδα βιομάζας 1ΜW
ΘΕΣΗ: Αυλώνας Αττική
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 2014
Διαβάστηκε 2284 φορές
Κατηγορία Ενέργεια