Νεα

Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2006 00:00

Η εργασία αυτή ασχολείται με μια νέα τάση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής που μπορεί κανείς να την ονομάσει «διαδραστική» αρχιτεκτονική καθώς και με τον τρόπο που το μέταλλο σαν κατασκευαστικό υλικό βοηθά στην υλοποίηση αυτής της τάσης. Επίσης, θα επιχειρηθεί η ανάλυση της εφαρμογής της διάδρασης στην αρχιτεκτονική. Στις μέρες μας τα κτίρια δεν θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε μόνο σαν στατικά και λειτουργικά συστήματα αλλά σαν κατασκευές που παρατηρούν, δρουν, αλλάζουν, όπως ακριβώς και τα βιολογικά συστήματα. Η αρχιτεκτονική ζωντανεύει, ο χώρος γίνεται δυναμικός και κάθε στιγμή μπορεί να τροποποιήσει τη μορφή, τη λειτουργία του και την ποιότητά του μέσω ενός ζωντανού διαλόγου με τους χρήστες. Οι μεταλλικές κατασκευές είναι στην πρωτη γραμμή αυτών των καινοτόμων εφαρμογών.

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Τεύχος 4, 2006

 του Δημητρίου Γιουζέπα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Μ.Δ.Ε. Αρχιτεκτονική τοπίου Α.Π.Θ.

Σελίδα 7 από 7