Περιβαλλοντική Συμμόρφωση

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ISO 14001 και στο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης BREEAM.Βασικό μας μέλημα είναι να σας προσφέρουμε συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για ό,τι νεότερο συμβαίνει στη νομοθεσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιβαλλοντικά θέματα για τη σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας σας και τέλος να προσφέρουμε σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο προσωπικό και τους συνεργάτες σας. Ακολουθώντας τη δική μας σωστή και μεθοδευμένη περιβαλλοντική πολιτική, δεσμευόμαστε ότι η επιχείρισή θα σέβεται το περιβάλλον και θα φροντίζει για την τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα σας παρέχουμε η εταιρεία σας θα επιδιώκει συνεχώς την προώθηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας, τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, ώστε να είναι σύμφωνη με την εγχώρια αλλά και τη διεθνή νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία σας θα αποκτήσει το σεβασμό και την αξιοπιστία που της αρμόζει σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και μάλιστα με όλες τις πιστοποιήσεις (ΙSO, HACCP). Από μέρους μας θα υπάρχει μία συνεχής ενημέρωση για όλα τα νομικά έγγραφα που απαιτούνται και πρέπει να διαθέτετε ώστε να υπάρχει διαφάνεια και κανένα ίχνος αμφιβολίας για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστά γρήγορους, αξιόπιστους και αποτελεσματικούς σε κάθε μας βήμα. Σε κάθε μας πελάτη πράττουμε ξεχωριστά και ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Έργα ΑΠΕ »
Διαβάστηκε 2254 φορές