Επαναχρησιμοποίηση

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μεταλλικού κτιρίου είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Η επαναχρησιμοποίηση του χάλυβα μέσω της ανακύκλωσης είναι γνωστή σε όλους. Όλα τα διαθέσιμα προϊόντα χάλυβα προέρχονται πλέον από ανακύκλωση και όχι από σιδηρομετάλευμα. Η επαναχρησιμοποίηση όμως δεν περιορίζεται στην ανακύκλωση του υλικού. Επεκτείνεται στην επαναχρησιμοποίηση των ίδιων των δομικών στοιχείων του κτιρίου. Το κόστος αποσυναρμολόγησης, τροποποίησης και επανασυναρμολόγησης ενός μεταλλικού κτιρίου είναι εν γένει χαμηλότερο από το κόστος μιας αντίστοιχης νέας κατασκευής.

Με τα σύγχρονα προγράμματα υπολογισμών και σχεδιασμού που διαθέτουμε μπορούμε αφενός να σχεδιάσουμε το νέο κτίριό σας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί μελλοντικά να επαναχρησιμοποιηθεί ή μπορούμε να τροποποιήσουμε ένα ήδη υπάρχον κτίριο για να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες. Η επαναχρησιμοποίηση στον Ελλαδικό χώρο δεν έχει εφαρμοστεί εκτενώς διότι τα μεταλλικά κτίρια που υπάρχουν ήδη είναι αρκετά μικρής ηλικίας και δεν έχει προκύψει η ανάγκη τέτοιων τροποποιήσεων. Στον Ευρωπαϊκό χώρο, στο Παρίσι, το ιστορικό κτίριο της Αγοράς του Victor Baltard γνωστό και ως η κεντρική αγορά Les Halles ανεγέρθηκε το 1853. To 1971, για οικονομικούς και εμπορικούς λόγους, δυό από τα κτίρια του συγκροτήματος αποσυναρμολογήθηκαν και ανεγέρθηκαν εκ νέου το ένα στο προάστιο του Παρισιού Nogent-sur-Marne γνωστό ως Pavillon Baltard και το άλλο στην πόλη Yokohama της Ιαπωνίας.

Η GMSTEEL, πρωτοστατώντας και σε αυτό τον τομέα, έχει προχωρήσει στη μελέτη επαναχρησιμοποίησης τριών κτιρίων-περιπτώσεων. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην μετατροπή ενός υφιστάμενου πολυώροφου κτιρίου γραφείων σε ισόγειο συγκρότημα 8 σχολικών κτιρίων. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στη μετατροπή ενός ισόγειου κτιρίου υπεραγοράς τροφίμων σε κτίριο αποθήκευσης διαφορετικής κάτοψης και αρχιτεκτονικής. Η τρίτη περίπτωση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η μετατροπή ενός ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου σε πολυώροφο κτίριο γραφείων.

Διαβάστηκε 2182 φορές