Έργα ΑΠΕ

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η GMSTEEL ασχολείται με την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή μονάδων Βιομάζας και Βιοαερίου. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της αδειοδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Δόμησης).

Σε αντίθεση με τις άλλες μονάδες ΑΠΕ, οι μονάδες Βιομάζας και Βιαερίου έχουν αυξημένες απαιτήσεις για την κτιριακή και μηχανολογική εγκατάσταση.Ο σύνθετος μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται κατά τη διαδικασία αεριοποίησης ή πυρόλυσης προστατεύεται από ένα αντίστοιχα σύνθετο δόμημα το οποίο καλείται να συνδυάσει τις απαιτήσεις των κανονισμών, τις λειτουργικές απαιτήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της υψηλής ποιότητας της επένδυσης και όλα τα παραπάνω στο σωστό κόστος.  

Διαβάστηκε 2257 φορές