Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να προτιμήσω το χάλυβα σα δομικό στοιχείο της κατασκευής;

Ο χάλυβας παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην ατμοσφαιρική διάβρωση, έχει διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με το σκυρόδεμα,είναι σχετικά ελαφρύ, καθώς και εύπλαστο υλικό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς ανακυκλώνεται.

Απαιτείται άδεια για την κατασκευή; Κοστίζει λιγότερο;

Τα κοστολόγια και οι απαιτήσεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι τα ίδια όπως και σε μία «συμβατική» κατασκευή. Η διαφορά που προκύπτει στο κόστος της άδειας είναι μόνο στον υπολογισμό των ημερομισθίων του ΙΚΑ, οπού εκεί υπάρχει μια σημαντική μείωση του κόστους.

Πόσους ορόφους μπορώ να κατασκευάσω;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Ανά τον κόσμο τα περισσότερα πολυώροφα κτίρια έχουν μεταλλικό σκελετό.

Μπορώ να κατασκευάσω υπόγειο;

Υπόγειο μπορεί να κατασκευαστεί, όπως σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή. Το υπόγειο μπορεί να έχει φέροντα οργανισμό είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από δομικό χάλυβα.

Πώς θεμελιώνεται το κτίριο στο έδαφος;

Το κτίριο θεμελιώνεται με τρεις τρόπους, ανάλογα την περίπτωση:

  • Με πλάκα ραντιέ (σύστημα γενικής κοιτόστρωσης), πάνω στην οποία αγκυρώνονται τα μεταλλικά υποστυλώματα.
  • Με το σύστημα μεμονωμένων πεδίλων και συνδετήριων δοκών.
  • Με εσχάρα πεδιλοδοκών.

Η επιλογή της θεμελίωσης εξαρτάται από τα στοιχεία του εδάφους.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την κατασκευή;

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, για μία κατασκευή της τάξεως των 100m2 -250m2 θα χρειαστούν λιγότερο από 4 μήνες. Ο χρόνος υλοποίησης μιας κατασκευής μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Όλες οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν βάση χρονοδιαγράμματος δεδομένου ότι δεν επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα.

Αντέχει στο σεισμό;

Οι μεταλλικές κατασκευές λόγω της αυξημένης ελαστικότητας του χάλυβα, παρουσιάζουν μεγάλη αντισεισμικότητα, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού μεγάλης έντασης. Η μέγιστη αντισεισμικότητα των σύμμεικτων κτιρίων, έχει πλέον αποδειχθεί και σε εργαστηριακό περιβάλλον, σε πείραμα που έγινε στο Ε.Μ.Π. .

Έχουμε ρηγμάτωση στα υλικά των επενδύσεων στην περίπτωση σεισμού;

Όχι. Ο μεταλλικός σκελετός συνεργάζεται άψογα με τα υλικά πληρώσεως όπως οι Πλάκες Oriented Strand Board (OSB) και η θερμοπρόσοψη με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι μετακινήσεις. Οι πιθανές μικρομετακινήσεις του σκελετού παραλαμβάνονται από τα υλικά πλήρωσης μέσω των ανοχών και των αρμών που προβλέπονται ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις.

Κινδυνεύει να χτυπηθεί από κεραυνό;

Τα μεταλλικά κτίρια παρέχουν ασφάλεια απέναντι στο φαινόμενο των κεραυνών, αφού αποτελούν έναν κλωβό ο οποίος μεταφέρει τον ηλεκτρισμό στο έδαφος λειτουργώντας σαν γείωση. Εξάλλου σε όλα τα κτίρια εγκαθίσταται θεμελιακή γείωση.

Τι είναι η θερμοπρόσοψη;

Πρόκειται για ένα οργανικό, χωρίς τσιμέντο σύστημα που περιλαμβάνει θερμομόνωση με πολυστερίνη. Η μέθοδος κατασκευής περιλαμβάνει πλήρη επένδυση της εξωτερικής όψης του κτιρίου με το επιθυμητό μονωτικό υλικό, με ταυτόχρονη διαμόρφωση όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων της επάνω σε αυτό. Στη συνέχεια, το σύνολο της επενδεδυμένης επιφάνειας επικαλύπτεται με ειδικά για την κατασκευή επιχρίσματα και υαλοπλέγματα, ώστε τελικά το αποτέλεσμα να εκπληρώνει όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του κτιρίου.

Είναι ασφαλής η κατασκευή με χαλύβδινο σκελετό και υλικά ξηράς δόμησης;

Εάν όχι περισσότερο, είναι τουλάχιστον το ίδιο ασφαλής με οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή εφόσον υπακούει στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς κανονισμούς. Επίσης παρέχει ασφάλεια απέναντι σε κάθε καιρικό φαινόμενο και προτείνεται ανεπιφύλακτα για οποιαδήποτε περιοχή.

Τα συστήματα ξηράς δόμησης προσφέρουν ικανοποιητική ηχομόνωση και θερμομόνωση;

Τα συστήματα ξηράς δόμησης που χρησιμοποιούνται για την τοιχοποιία, είναι πιστοποιημένα για την ηχομόνωση καθώς και για τη θερμομόνωση που παρέχουν, από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Μπορούμε να κρεμάσουμε βαριά αντικείμενα σε τοίχους από υλικά ξηράς δόμησης;

Σε τοίχους από υλικά ξηράς δόμησης μπορούμε να κρεμάσουμε οτιδήποτε θα κρεμούσαμε σε μία οποιαδήποτε άλλη κατασκευή όπως, ερμάρια κουζίνας, ερμάρια λουτρού, κλιματιστικά, πίνακες ζωγραφικής κλπ. Βέβαια θα χρησιμοποιήσουμε ειδικά βύσματα για γυψοσανίδες και όχι καρφιά.

Μπορώ να κάνω εύκολα εσωτερικές διαρρυθμίσεις;

Τα υλικά ξηράς δόμησης μας επιτρέπουν ευελιξία στην εσωτερική διαμόρφωση των χώρων έτσι ώστε μία μελλοντική αλλαγή να είναι εύκολη και γρήγορη, αποφεύγοντας τα πολλά “μερεμέτια” και τροποποιώντας εύκολα την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Θα ξεχωρίζει σε σχέση με τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή;

Η κατασκευή εξωτερικά προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε ύφος απαιτεί η περιοχή (μοντέρνο, κλασσικό, παραδοσιακό κλπ.).

Είναι φιλική κατασκευή προς το περιβάλλον;

Φυσικά και είναι φιλική κατασκευή προς το περιβάλλον, αφού ο χάλυβας είναι ανακυκλώσιμο υλικό πάνω από 90%, καθώς και τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως το OSB που είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, οι γυψοσανίδες οι οποίες είναι υλικό άοσμο και ηλεκτρικά ουδέτερο και οι μονώσεις από πετροβάμβακα, ο οποίος προέρχεται από ανόργανες φυσικές ύλες.

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο;

"Το πόσο θα κοστίσει μία κατασκευή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα από όλα από τα επίπεδα (ορόφους) που θα επεκταθεί, από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εσωτερικές διαμορφώσεις (δάπεδα, πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες κ.λ.π), καθώς και από την εξωτερικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου (πέργκολες, εξώστες, κλιμακοστάσια) τα οποία αυξάνουν το κόστος. Κάθε κατασκευή είναι μοναδική και κοστολογείται βάσει των σχεδίων της. Ενδεικτικά το κόστος μίας κατοικίας κυμαίνεται από 800€/m2 έως 1.200€/m2. "

Δίνεται εγγύηση;

Η εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία είναι βάσει της σύμβασης εργολαβίας μεταξύ του εργολήπτη και του εργοδότη από την οποία ορίζεται η οριστική παραλαβή του κτιρίου σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα μεταξύ προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ο εργολήπτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά ή κακή κατασκευή στο έργο, υποχρεούμενος σε άμεση αποκατάστασή της, εκτός βέβαια αν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη. Επιπλέον για πολλά και κρίσιμα για την οικοδομή υλικά όπως τα υλικά των όψεων, δίνεται πολυετής εγγύηση (περίπου 10 ετών) για την απόκρισή τους στα φορτία του περιβάλλοντος (ρωγμές, βαφές, στεγανότητα κλπ.)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Επικοινωνία Υπηρεσίες »