Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης.

Ο Νόμος 4178/13 (ΦΕΚ 174/Α-08/08/2013) αναφέρει μεταξύ άλλων ……

Η GMSTEEL αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας και την υπαγωγή του στο Ν.4178/2013. Με βασικές πληροφορίες από εσάς, και χωρίς να εμπλέκεστε στη διαδικασία εάν δεν το επιθυμείτε, εμείς:

  1. αναζητούμε, συγκεντρώνουμε και ελέγχουμε όλα τα στοιχεία νομιμότητας των υφισταμένων κτισμάτων από συμβόλαια ιδιοκτησίας, κτηματολόγιο, πολεοδομία, δασαρχείο, αρχαιολογία, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις και όλες τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο ακίνητο
  2. αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου
  3. προσδιορίζουμε τις αυθαιρεσίες και το κόστος τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυτών
  4. σας παρουσιάζουμε όλα τα παραπάνω σε ένα πλήρες τεύχος το οποίο σας παραδίδουμε
  5. εφόσον λάβουμε τη δική σας επιβεβαίωση προχωράμε στη διαδικασία της τακτοποίησης
  6. εκδίδουμε άδεια νομιμοποίησης εάν απαιτείται
  7. οριστικοποιούμε τις διαδικασίες στο ηλεκτρονικό σύστημα
  8. σας παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε για το τακτοποιημένο ή νομιμοποιημένο σας ακίνητο
Διαβάστηκε 2211 φορές