Έλεγχος & Αξιολόγηση Ακινήτων

 

Το σύνηθες σφάλμα στο οποίο υποπίπτουν οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές ή μισθωτές είναι ο ελλιπής έλεγχος του ακινήτου.

Ο έλεγχος τίτλων δεν αρκεί για να διασφαλίσει την καταλληλότητά του. Η GMSTEEL αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση οποιουδήποτε ακινήτου για να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην αδειοδότηση που επιθυμείτε ή να λειτουργήσετε νόμιμα στο εν λόγω ακίνητο. Με λίγες μόνο πληροφορίες από εσάς, εμείς:

1.αναζητούμε, συγκεντρώνουμε και ελέγχουμε όλα τα στοιχεία νομιμότητας των υφισταμένων κτισμάτων από συμβόλαια ιδιοκτησίας, κτηματολόγιο, πολεοδομία, δασαρχείο, αρχαιολογία, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις και όλες τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο ακίνητο

  1. προσδιορίζουμε τις νέες απαιτήσεις σας για το ακίνητο
  2. με την εκπόνηση μιας προμελέτης εξασφαλίζουμε τη λειτουργική καταλληλότητα του ακινήτου
  3. προσδιορίζουμε τη διαδικασία αδειοδότησης
  4. επιβεβαιώνουμε με τις συναρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων
  5. Ολοκληρώνουμε με την παρουσίαση των παραπάνω σε ένα πλήρες τεύχος το οποίο σας παραδίδουμε.

Για να μη βρεθείτε λοιπόν προ δυσάρεστων εκπλήξεων... απλά επικοινωνήστε μαζί μας!

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Σχέδια Λεπτομερειών »
Διαβάστηκε 2210 φορές