Σχέδια Λεπτομερειών


Τα σωστό και πλήρες σχέδιο αποτελεί το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή μιας μελέτης εφαρμογής.

Ελλιπή ή λανθασμένα σχέδια μπορούν να ακυρώσουν και την πιο σωστή μελέτη. Απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε μελέτης, είτε αρχιτεκτονικών είτε στατικών είτε ηλεκτρομηχανολογικών, είναι μία σειρά λεπτομερειών οι οποίες δεν μπορούν να απεικονιστούν στο γενικό σχέδιο. Η δημιουργία των λεπτομερειών είναι πολύ σημαντική και πρέπει αφενός να υλοποιείται στο σωστό χρόνο κι αφετέρου να λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τη θεωρία αλλά και τις πρακτικές κατασκευής. Κάθε έργο είναι μοναδικό και αυτό το κάνει ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρον αλλά και πιο σύνθετο. Τα σχέδια λεπτομερειών πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του κάθε έργου, να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο και τις συνθήκες κατασκευής, τα διαθέσιμα υλικά, το κόστος και το χρόνο κατασκευής καθώς και τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει.

Στη GMSTEEL συνδυάζουμε με επιτυχία την πολυετή εμπειρία μας σε μελέτη και κατασκευή προκειμένου να σχεδιάζουμε κάθε είδους λεπτομέρειες οι οποίες ανταποκρίνονται στο επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, στην τεχνική ικανοποίηση της απαίτησης χωρίς να ξεπερνούν το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά, τα νέα υλικά και τις ιδιότητές τους, προτείνουμε λύσεις που ακολουθούν τις εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση πλήρους τεύχους λεπτομερειών αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης φέροντος οργανισμού από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα ή άλλο υλικό, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συντονιστικών σχεδίων που αποτυπώνουν συνολικά την προς υλοποίηση κατάσταση και προλαμβάνουν πιθανά λάθη που μπορεί να προκύψουν από τον ελλιπή συντονισμό των επιμέρους μελετών του έργου.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Έλεγχος & Αξιολόγηση Ακινήτων Αδειοδοτήσεις »
Διαβάστηκε 2304 φορές